اگر مانکن رو روی گوشیتون نصب دارید، برای ورود مستقیم به چالش مراحل زیر را دنبال کنید.

اما برای نصب مانکن به لینک زیر بروید.